لذت موفقیت

نکات مهم برای موفقیت های درسی

اسامي‌ معرفي‌شدگان‌ چند برابر ظرفيت رشته‌‌هاي‌ ‌ تحصيلي‌ ‌‌متمركز مراكز تربيت ‌‌معلم‌


رديف

استان

نام واحد آموزش عالي
( مركز تربيت معلم )
جنسيت
آدرس مركز

شماره تلفن

كد

1

آذربايجان شرقي

شهيد باهنر

زن

-

تبريز –   خ جمهوري اسلامي - ميدان دانشسرا

5242697

0411

علامه اميني

-

مرد

تبريز –  آخر خيابان طالقاني

5415219

0411

2

آذربايجان غربي

شهيد رجايي

-

مرد

اروميه –  اول جاده سلماس –  جنب ناحيه انتظامي استان

2778088

0441

شهيدمطهري

زن

-

خوي- كيلومتر3جاده سلماس – صندوق پستي 344

2226545

0461

3

اردبيل

بنت‌الهدي

زن

-

اردبيل –  خ ججين – جنب پارك فردوس

2234662

0451

علامه طباطبايي

-

مرد

اردبيل –  آخرخيابان سعدي –  كوچه كرداحمد

4449022

0451

4

اصفهان

شهيد باهنر

-

مرد

اصفهان –  خ كاوه - كوچه پنج آذر

6-4516075

0311

فاطمه‌الزهرا (س)

زن

-

اصفهان –  خ مدرس – سرچشمه –كوي مهر آباد

4454047

0311

5

ايلام

شهيد مدرس

-

مرد

ايلام –بلوار پژوهش - بان گنجاب –روبروي دانشگاه

2237221

0841

امام جعفر صادق (ع)

زن

-

ايلام –  انتهاي خيابان استقلال –  روبروي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان

3338178

0841

6

بوشهر

بنت‌الهدي صدر

زن

-

بوشهر –  خ  عاشوري –كوچه قناعت زاده (بهارستان 41)

2525067

0771

علامه طباطبايي

-

مرد

بوشهر –  چهار راه دادگستري -خيابان جهاد

2525922

0771

7

چهارمحال و بختياري

شهيد باهنر

زن

-

شهركرد –   بلوار آيت‌اله كاشاني –  روبروي دادگستري كل

3334722

0381

بحرالعلوم

-

مرد

شهركرد – خ  طالقاني –  تقاطع كاشاني

1-2222890

0381

8

خراسان جنوبي

شهيد باهنر

-

مرد

بيرجند –  خيابان معلم –  چهارراه بهداري –  جنب بهداري

4446533

0561

بنت ا لهدي صدر

زن

-

شهرستان فردوس خيابان امام خميني (ره)

6-2224115

0534


9

خراسان شمالي

امام جعفر صادق (ع)

زن

-

بجنورد – 32 متري شهدا (شهربازي) –  كوچه دانشوران

2233523

0584

امام محمد باقر (ع)

-

مرد

بجنورد –  خيابان 17 شهريور شمالي –  كوچه شهيد نوريان

2260008

0584

            10

خراسان رضوي

شهيد هاشمي‌نژاد

زن

-

مشهد –  ميدان تلويزيون –  ابتداي رضاشهر

8783998

0511

شهيد بهشتي

-

مرد

مشهد –  بزرگراه شهيد كلانتري –بين ميدان صداوسيما وآزادي – جنب هتل پرديسان

8783094

0511

11

خوزستان

فاطمه زهرا (س)

زن

-

اهواز –  پادادشهر –  خيابان لادن –  بين خيابان 14 و 15

5512170

0611

علي بن مهزيار

-

مرد

اهواز- پيچ استاديوم – خ شهيد كتبي –جنب مسجدآذربايجانيها

3339959
3335530

0611

12

زنجان

الزهرا (س)

زن

-

زنجان –  خيابان شيخ فضل‌اله نوري روبروي فرهنگسراي امام خميني(ره)

4244990
4244991

0241

شهيد بهشتي

-

مرد

زنجان –پشت صداوسيما انتهاي خيابان پروين اعتصامي

7273042

024113

سمنان

شهيد رجايي

زن

مرد

سمنان –  بلوار شريف واقفي –

3322466

0231

14

سيستان و بلوچستان

شهيد مطهري

-

مرد

زاهدان  -  بلوار جانبازان -خيابان تربيت

2440583

0541

رسالت

زن

-

زاهدان –  خيابان دانشگاه – دانشگاه 49

2441653
2441663

0541

15

شهرستانهاي تهران

شهيد مفتح

-

مرد

شهر ري –  ميدان شهرري انتهاي خيابان 24 متري –  بعداز اداره پست –  كوچه تربيت معلم

55904022

021

عترت

زن

-

اسلامشهر –  شهرك واوان –  فاز 3 –  بلوار شهيد منتظري –  خيابان شهيد رجايي

3173111

0228

16

فارس

شهيد باهنر

زن

-

شيراز –  بلوار مدرس –  خيابان فرصت شيرازي –  روبروي سردخانه

7203248
7200021

0711

شهيد رجايي

-

مرد

شيراز – خيابان قران – خ عبير آميز

2-2280701

0711

17

قزوين

شهيد رجايي

زن

مرد

قزوين - خيابان نواب صفوي

3330679

0281


 18

قم

حضرت معصومه (س)

زن

-

قم- بلوار امين- 45 متري صدوقي –  ابتداي شهرك امام خميني (ره) روبروي پارك بنفشه

2703527
2703555

0251

آيت‌اله طالقاني

-

مرد

قم - كيلومتر 4 جاده قديم اصفهان  - شهرك مهديه

2857712
2857715

0251

19

كردستان

شهيد مدرس

-

مرد

سنندج – خ طالقاني- ميدان سهروردي

2264850

0871

بنت‌الهدي صدر

زن

-

سنندج - خيابان ورزش

7-2263726

0871

20

كرمان

خواجه‌نصيرالدين
‌طوسي

-

مرد

كرمان - خيابان سرباز روبروي سردخانه

3318411

0341

شهيد باهنر

زن

-

كرمان – ميدان  شهدا (خ - زرسيف) جنب خانه معلم

3120505

0341

21

كرمانشاه

شهيد صدوقي

زن

-

كرمانشاه ، ميدان سپاه - بلواركشاورز

8370463

0831

شهيد رجايي

-

مرد

كرمانشاه – فرهنگيان فاز2 ايستگاه 7

8-4233996

0831

22

كهگيلويه و بويراحمد

شهيد ايزدپناه

-

مرد

ياسوج - ميدان معلم

2229300

0741

كوثر

زن

-

ياسوج - ميدان شهيد فهميده

7- 2231566

0741

23

گلستان

امام خميني(ره)

زن

-

گرگان - خيابان شهيد باهنر روبروي بيمارستان فلسفي

2222147

0171

شهيد بهشتي

-

مرد

گنبد كاووس - خيابان امام خميني جنوبي

3333318

0172

24

گيلان

امام علي(ع)

-

مرد

رشت - خيابان شهدا كوچه شهيد ديانتي كوچه داودزاده

8830110

0131

بنت‌الهدي صدر

زن

-

رشت - گلسار بلوار گيلان

7721112

013125

لرستان

زينب كبري (س)

زن

-

بروجرد- خيابان صفا روبروي اداره برق – جاده كمربندي شمال پارك مادر

2622087
2622098

0662

علامه طباطبايي

-

مرد

خرم آباد – خ انقلاب انتهاي خيابان جلال آل احمد بالاتر از60 متري

3228044

0661

26

مازندران

دكتر شريعتي

زن

-

ساري – كيلومتر8 جاده جوبيار- جنب روستاي تير كلا

3633328

0151

شهيد رجايي

-

مرد

بابل - كمربندي شرقي –  پشت آرامگاه معتمدي خيابان معلم

3272015

0111

27

مركزي

زينب كبري(س)

زن

-

اراك - روبروي شهرك نبي كوچه ايران گاز

2723730

0861

شهيد باهنر

-

مرد

اراك –  شهرك قائم

3-4455001

0861

28

هرمزگان

شهيدبهشتي

-

مرد

بندرعباس – رسالت جنوبي – خ حكمت روبروي كانون غدير

2-6662931

0761

فاطمه زهرا(س)

زن

-

بندرعباس -كوي‌آزادگان(آزادگان‌نهم)

3331818

0761

29

همدان

شهيد باهنر

زن

-

همدان - چهارراه پاستور خيابان ورزش جنب استاديوم

8260677

0811

شهيد مقصودي

-

مرد

همدان – انتهاي خيابان اكباتان ميدان حكمتانه  خيابان شهيد توپچي روبروي ترمينال ميني‌بوس‌ها

3-4224070

0811

30

يزد

‌فاطمه‌زهرا(س)

زن

-

يزد - بلوار دانشجو – ميدان شهداي محراب كوچه فروشگاه پانزده خرداد بعد از پل قطار كوچه تربيت

7-8255116

0351

شهيد پاكنژاد

-

مرد

يزد  - ميدان امام حسين (ع) –  ابتداي بلواردانشجو

6234031

0351

31

شهر تهران

بلال حبشي

-

مرد

تهران -خ  وحدت اسلامي خ فرهنگ نبش غفاري

55377117

021

شهيد شرافت

زن

-

تهران – خ ا نقلاب بين چهار راه ولي عصر وچهار راه كالج بن بست شهيد سعيد

66460809
66468822

021

4- نحوه تكميل فرم شماره يك هيات مركزي گزينش آموزش و پرورش (فرم مشخصات فردي) وآدرس هسته‌هاي گزينش:
- پس‌ از تهيه يك نسخه پرينت فرم شماره يك گزينش آموزش و پرورش (فرم مشخصات فردي) از سايت سازمان سنجش نسبت به تكميل دقيق آن والصاق يك قطعه عكس اقدام و حداكثر تا تاريخ 31/5/88 به صورت يكي از طرق ذيل به هسته گزينش آموزش و پرورش استان محل اقامت خود ارايه نمايند.
الف) درصورت امكان مراجعه حضوري درساعات اداري و به نشاني مندرج در جدول پيوست
ب) ارسال از طريق پست الكترونيكي : درصورت ارسال ازطريق پست الكترونيكي لازم است پس ازتكميل والصاق عكس ، فرم را اسكن نموده و با فرمت JPEG  به نشاني الكترونيكي هسته گزينش آموزش وپرورش استان‌محل اقامت (‌نشاني مندرج درجدول پيوست ) ارسال گردد .
ج) ارسال به وسيله پست پيشتاز به نشاني مندرج در جدول پيوست
- لازم‌است درتكميل فرم مشخصات دقت‌كافي معمول‌گردد. بديهي‌است مسئوليت هرگونه نقص و نارسايي در تكميل فرم به عهده داوطلب مي باشد . 
- عدم تكميل فرم مشخصات ويا عدم ارسال به موقع آن به هسته گزينش آموزش وپرورش استان‌محل‌اقامت به منزله انصراف از تحصيل درمراكز تربيت معلم بوده و برابرمقررات تصميم مقتضي اتخاذخواهد شد.

براي مشاهده فرم مشخصات داوطلبان رشته هاي تحصيلي مراكز تربيت معلم اينجا را كليك نماييد


نشاني و شماره تلفن هسته هاي گزينش وزارت آموزش و پرورشرديف

استان

پيش شماره تلفن

شماره ‌تلفنخانه

نشاني هسته  گزينش

1

آذربايجان‌‌شرقي

0411

5259963
5248365

نشاني هسته : تبريز-خيابان شهيد بهشتي– نرسيده به اول عباسي(جنب زيرگذر)
كدپستي : 5154617559
صندوق پستي :  1143-51546
پست‌الكترونيكي : Gzn_ea@medu.ir

2

آذربايجان‌غربي

0441

2750784
2768935
2768936

نشاني‌هسته: اروميـه– ميـدان‌شهـدا- اول‌خيـابـان‌شهيـدمطهــري نبـش‌كـوچـه‌ شهيـدجـلالــي لـك
كدپستي : 5718657891
صندوق پستي :  596 - 57157
پست‌الكترونيكي : Gzn_wa@medu.ir

3

اردبيـل

0451

2231690
2249564

نشاني هسته : اردبيل - خيـابـان دانـش – سازمـان آمـوزش و پـرورش استان اردبيل –  ساختمـان‌شهيدپيرزاده (شمـاره 2 )
كدپستي : 5614711335
صندوق پستي : 
پست‌الكترونيكي : Gzn_arta@medu.ir

4

اصفـهان

0311

6241063
6241065

نشاني هسته : اصفهان- خيـابـان‌ حكيــم‌ ‌نظـامــي- خيابان ‌شهيد موحدي جنب‌ دبيرستان‌ صدر
كدپستي : 36454-81739
صندوق پستي :  464-81465
پست‌الكترونيكي : Gzn_isf@medu.ir

5

ايـلام

0841

4-3338170

نشاني هسته : ايلام - انتهاي 24 متري وليعصر(عج)- سازمان آموزش و پرورش استان ايلام
كدپستي : 6931173334
صندوق پستي :  319-69315
پست‌الكترونيكي : Gzn_ilam@medu.ir

نشاني و شماره تلفن هسته هاي گزينش وزارت آموزش و پرورش


رديف

استان

پيش شماره تلفن

شماره ‌تلفنخانه

نشاني هسته  گزينش

6

بوشهـر

0771

5557803
3532093
3538852
3537341
5557502

نشاني‌هسته: بوشهر-خيـابـان‌شهيـدعـاشـوري–خيـابـان‌فرعي‌شهيـدآوينــي‌
سازمـان آمـوزش وپـرورش استان بوشهر
كدپستي : 7513813514
صندوق پستي :  3656
پست‌الكترونيكي : Gzn_boshehr@medu.ir

7

چهارمحال‌
و بختياري

0381

2252830
2252831
2252832

نشاني‌هسته : شهـركـرد- خيـابـان‌سعــدي‌غـربــي– نبش‌چهــار راه‌ بـوعلــي‌ سينــا –
كدپستي : 3141-9-88176
صندوق پستي :  196 - 88155
پست‌الكترونيكي : Gzn_chb@medu.ir

8

خراسان‌رضوي

0511

 
2220036
 

نشاني هسته: مشهـد– خ ‌امــام ‌خمينــي– سـازمـان ‌آمــوزش‌ وپــرورش‌استــان‌خــراسـان‌ رضوي
كدپستي : 513-91735
صندوق پستي : 513-91735
پست‌الكترونيكي : Gzn_kh@medu.ir

9

خراسان‌جنوبي

0561

4316743

نشاني هسته : بيرجند- سجاد شهر- بالاتر از ميدان سيدالشهداء ساختمان‌شماره2 هسته‌گزينش
سازمان آموزش وپرورش خراسان جنوبي
كدپستي : 978915875
صندوق پستي : 848-97175
پست‌الكترونيكي : Gzn_khs@medu.ir

10

خراسان‌شمالي

0584

2262762
2262688

نشاني هسته:بجنـــورد– ميدان خرمشهربطرف ترمينال– فرعي‌سمت‌راست   كـوچــه شهيد
حسين علي براتي - پــلاك 9
كدپستي : 9413675481
پست‌الكترونيكي : Gzn_khn@medu.ir

نشاني و شماره تلفن هسته هاي گزينش وزارت آموزش و پرورشرديف

استان

پيش شماره تلفن

شماره ‌تلفنخانه

نشاني هسته  گزينش

11

خوزستان

0611

7-3360123
3363056
3365487

نشاني هسته : اهواز– امانيه – ميدان بسيج ( فلكه ساعت)ساختمان شماره 3 هسته گزينش-
سازمان آموزش و پرورش  استان خوزستان
كدپستي : 61335
صندوق پستي :  1518-61335
پست‌الكترونيكي : Gzn_khoz@medu.ir

12

زنجان

0241

4-4248051

نشاني هسته : زنجان - بلــوار دارالقــرآن الكريم– جنب مخابرات قائــم –خيابان امامت –  سازمان آموزش و پرورش زنجان
كدپستي : 4513869985
صندوق پستي :  379-45195
پست‌الكترونيكي : Gzn_zanjan@medu.ir

13

سمنان

0231

3324042
3321782

نشاني هسته : سمنان - خيـابـان‌سعدي– سـازمـان‌آمــوزش‌وپــرورش‌ - ساختمان شماره 3 ( هسته گزينش سمنــان )
كدپستي : 13183-35139
صندوق پستي :  188-35135
پست‌الكترونيكي : Gzn_semnan@medu.ir

14

سيستان ‌و‌
بلوچستان

0541

3222346
3225927

نشاني هسته : زاهــدان– خيـابـان آزادي – مقابل بنياد شهيـــداستان-هسته گزينش آموزش و پرورش
استان سيستان و بلوچستان
كدپستي : 9813683537
صندوق پستي :  538-98135
پست‌الكترونيكي : Gzn_sb@medu.ir

15

شهرتهران

021

4-88955893
 6-88958355

نشاني هسته : تهران - ميـدان فـاطمــي – خيـابـان شهيـد گمنــام – خيـابـان پيـروزه –  نبش خيـابـان 1/2 – پــلاك 88
كدپستي : 1431633741
صندوق پستي :  3479-14155
پست‌الكترونيكي : Gzn_tehran@medu.ir

نشاني و شماره تلفن هسته هاي گزينش وزارت آموزش و پرورش


رديف

استان

پيش شماره تلفن

شماره ‌تلفنخانه

نشاني هسته  گزينش

16

شهرستانهاي ‌استان ‌تهران ‌شماره(1)

021

55316552

نشاني هسته : تهران– بزرگراه بعثت– خيابان شهيدبخارايي شمالي – كوچه شهيد ساريخاني –
روبروي بانك صادرات - پلاك12
كدپستي : 1187637411
صندوق پستي :  4198- 18735
پست‌الكترونيكي :  Gzn_teo@medu.ir

17

شهرستانهاي ‌استان ‌تهران ‌شماره(2)

0261

2521010

نشاني هسته : كرج - بلوار طالقاني – ميدان طالقاني - نبش كـوچه نرگس
كدپستي : 3155618145
صندوق پستي :  4393- 31585
پست‌الكترونيكي : Gzn_teo@medu.ir

18

فارس

0711

2308492
2308124
2308341

نشاني هسته : شيــراز - فلكه ستاد – خ معدل – سازمان آموزش و پرورش-  هسته گزينش آموزش و پرورش استان فارس
كدپستي : 86187- 71347
 پست‌الكترونيكي : Gzn_fars@medu.ir

19

قزوين

0281

2239450

نشاني هسته : سازمان آموزش و پرورش استان قزوين
كدپستي : 13333- 34156
پست‌الكترونيكي : Gzn_caspian@medu.ir

20

قم

0251

9-2937538

نشاني هسته : قم - بلــوار اميـن–  كـوچـه شمـاره 24 – پــلاك 7
كدپستي :  36111-37166
صندوق پستي :  148 – 37185
پست‌الكترونيكي : Gzn_Qom@medu.ir

21

كردستان

0871

2266072

نشاني هسته : سنندج–خيابان‌اكباتان- سازمان‌آموزش و پرورش استان كردستان
صندوق پستي : 313/66125
پست‌الكترونيكي :  Gzn_kord@medu.ir

نشاني و شماره تلفن هسته هاي گزينش وزارت آموزش و پرورش

رديف

استان

پيش شماره تلفن

شماره ‌تلفنخانه

نشاني هسته  گزينش

22

كرمانشاه

0831

 
2-8368501

نشاني هسته : كرمانشاه – ميدان گلستان – بلوار گلسرخ – كوچه كرمي – پلاك 2
كدپستي : 6714651437
صندوق پستي :
پست‌الكترونيكي : Gzn_kermanshah@medu.ir

23

كرمان

0341

5-2263101
4-2226071

نشاني هسته: كرمان–خيابان معلم-  سازمان‌آموزش وپرورش– ساختمان شماه 3 طبقه اول -  هسته گزينش
صندوق پستي : 173-76175
پست‌الكترونيكي : Gzn_kerman@medu.ir

24

كهگيلويه‌و‌ بويراحمد

0741

2222377
2220015
223005

نشاني هسته : ياسوج– خيابان ارتش - روبروي سازمان بهزيستي -‌نبش گلستان 14
كدپستي : 75917
صندوق پستي : 311 - 75917
پست‌الكترونيكي : Gzn_kb@medu.ir

25

گلستان

0171

2224760

نشاني‌هسته : گرگان- خيابان پنجم‌آذر- جنب‌ شيريني‌سراي‌توسكا ساختمان ‌شماره2
سازمان‌آموزش ‌وپرورش‌طبقه ‌سوم
صندوق پستي : 377-49175
پست‌الكترونيكي : Gzn_golestan@medu.ir

26

گيلان

0131

8-6669747

نشاني‌هسته :رشت–فلكه‌مصلي‌اول‌بلوارشهيدمدرس،جنب سازمان‌تبليغات‌ اسلامي
كدپستي : 73798-41887
صندوق پستي : 2713-41335
پست‌الكترونيكي : Gzn_gilan@medu.ir

27

لرستان

0661

2205473

نشاني‌هسته: خرم آباد- ميدان‌تختي– بلوارجانبازان(ميدان تير) ساختمان نهضت سوادآموزي استان لرستان
كدپستي : 3188/4/68158
صندوق پستي : 68135-516
پست‌الكترونيكي : Gzn_lorestan@medu.ir

نشاني و شماره تلفن هسته هاي گزينش وزارت آموزش و پرورش

رديف

استان

پيش شماره تلفن

شماره ‌تلفنخانه

نشاني هسته  گزينش

28

مازندران

0151

5-2229051
داخلي 259

نشاني هسته : مازندران – ساري - خيابان فرهنگ سازمان آموزش و پروش استان مازندران
كدپستي : 13765-48188
صندوق پستي : 566-48175
پست‌الكترونيكي : Gzn_mazand@medu.ir

29

مركزي

0861

2215777

نشاني هسته : اراك – خيابان شهيد شيرودي - سازمان آموزش و پرورش استان مركزي - 
هسته گزينش استان
كدپستي : 13133-7-3819
صندوق پستي : 141-38135
پست‌الكترونيكي : Gzn_markazi@medu.ir

30

هرمزگان

0761

3330280
3331025

نشاني هسته : بندرعباس– كوي ‌فرهنگيان– انتهاي بلوارشهيد ناصر-بعد از مديريت ‌بانك كشاورزي
كدپستي : 7914953319
صندوق پستي : 4113-79145
پست‌الكترونيكي : Gzn_hormoz@medu.ir

31

همدان

0811

8261085

نشاني هسته : همدان – ميدان جهاد-خيابان عارف قزويني- روبروي شركت آبفا –
هسته گزينش سازمان آموزش وپرورش استان همدان
كدپستي : 65155
صندوق پستي : 131 -  65155
پست‌الكترونيكي :  Gzn_hamedan@medu.ir

32

يزد

0351

7243021

نشاني هسته : يزد- چهار راه فرهنگيان سازمان‌آموزش و‌پرورش – هسته گزينش
كدپستي : 89195
صندوق پستي : 668 - 89195
پست‌الكترونيكي : Gzn_yazd@medu.ir

 


روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
+ نوشته شده در  ۸۸/۰۵/۲۹ساعت   توسط سجاد  |